Loď Prima Party bezpečně  a jistě napíná plachty k 25.sezóně

Děkujeme za potvrzení!